Glossar und Abkürzungen

[A]. [B]. [C]. [D]. [E]. [F]. [G]. [H]. [I]. [J]. [K]. [L]. [M]. [N]. [O]. [P]. [R]. [S]. [T]. [U]. [V]. [W]. [X]. [Z].


FAQ (Englisch)

Frequently Asked Questions

FDP

Freie Demokratische Partei / Schweiz: Freisinnig- Demokratische Partei

FES

Friedrich-Ebert-Stiftung

FOAF (Englisch)

Friend Of A Friend is a RDF dialect for describing relationships

FSF (Englisch)

Free Software Foundation

FTP (Englisch)

File Transfer Protocol

FU

Freie Universität

FW

Freie Wähler


[A]. [B]. [C]. [D]. [E]. [F]. [G]. [H]. [I]. [J]. [K]. [L]. [M]. [N]. [O]. [P]. [R]. [S]. [T]. [U]. [V]. [W]. [X]. [Z].

 

WebsoziCMS 3.8.9 - 002120733 -

 

Kontakt

SPD Saale-Orla-Kreis

c/o SPD Thüringen 
Juri-Gagarin-Ring 158
99084 Erfurt 
Telefon: +49 (0)361 228440

E-Mail: info@spd-sok.de